VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za civilnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Irma Cerić, Stručni savjetnik za pravne poslove iz oblasti civilne zaštite-koordinator za mjere zaštite i spašavanja i koordinator za mjesne zajednice
Telefon: 030 525 202
E-mail:

ont.cz@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknada štete.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, član 32a. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 i 36/14); Pravilnik o procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu pomoći i saniranje šteta nastalih na materijalnim dobrima od prirodnih i drugih nesreća na području općine Novi Travnik, svi članovi (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 05/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac
Adresa
Mjesto
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) /
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Nije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva