VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za financije i proračun/finansije i budžet
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Ekonomsko-finansijski poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ankica Cvitanović, Pomoćnik načelnika
Telefon: 030 795 606
E-mail:

ont.financije@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava kod drugih organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na uvjerenje 4 KM 1549995000429981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime jednog roditelja) prezime ili naziv pravnog lica
JMBG/ID
Adresa
Molim općinu Novi Travnik da mi izda uvjerenje
_______________________________________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Pošta, banka ili blagajna općine Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva