VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmin Hodžić, Sekretar općine
Telefon: 030 795 607
E-mail:

sekretar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Finansiranje projekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave, član 13. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 49/06 i 51/09); Statut općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 03/08, 02/10 i 02/17); Odluka o usvajanu LOD metodologije, član 1. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 04/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime ili naziv udruženja
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projektni prijedlog (Word format-Prilog 1) Stranka Original /
Prijedlog budžeta/proračuna (Exel format – Prilog 2) Stranka Original /
Plan aktivnosti i promocije (Exel format-prilog 4) Stranka Original /
Rješenje o registraciji organizacije u BiH (za nosioca i podnosioca projekta) Stranka Kopija /
Statut organizacije Stranka Kopija /
Administrativni podaci o podnosiocu projekta Stranka Kopija /
Popunjen finansijski identifikacioni formular (Exel format-prilog 6) Stranka Original /
Popunjena i potpisana izjava o podobnosti (Word format – Prilog 7) Stranka Original /
Završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) Stranka Kopija /
Godišnji narativni izvještaj organizacije za prethodnu godinu Stranka Kopija /
Popunjena lista provjere (Word format – Prilog 8) Stranka Original /
Dokaz o broju tekućeg računa Stranka Original /
Matrica logičkog okvira (Word format-Prilog 3) Stranka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do okončanja projekta.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva