VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Viktor Ramljak, Šef Odsjeka za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
Telefon: 030 795 629
E-mail:

viktor.ramljak@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Održivi povratak.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izbjeglim i raseljenim osobama, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Trenutna adresa stanovanja
Telefon
Adresa stanovanja iz 1991. godine
Obraćam Vam se sa zahtjevom za sanaciju infrastrukture u naselju općine Novi Travnik _____________
Sanacija se odnosi na (taksativno navesti oštećenja): 1.Put_____ 2.Elektro mreža__________ 3.Vodovodna mreža_______ 4.PTT mreža________ 5.Ostalo________
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP SBK Kopija /
Zapisnik o uvođenju u posjed kuće Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (2 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva