VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Viktor Ramljak, Šef Odsjeka za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
Telefon: 030 795 629
E-mail:

viktor.ramljak@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela alternativnog smještaja do obnove porušenog objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izbjeglim i raseljenim osobama, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Adresa stanovanja iz 1991. godine
Trenutna adresa stanovanja
Telefon
Obraćam Vam se sa zahtjevom za dodjelu alternativnog smještaja, jer stambeni objekat iz 1991. godine koji je uništen u toku ratnih dejstava još nije obnovljen za nužni smještaj, a nalazi se na adresi_____________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o priznatom statusu raseljene osobe Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove Kopija /
Potvrda da stambeni objekat nije obnovljen za nužni smještaj Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove Kopija /
Kućna lista Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original /
Staro rješenje o dodjeli alternativnog smještaja (samo kod produženja) Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva