VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za komunalne djelatnosti, obnovu i stambene poslove
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Viktor Ramljak, Šef Odsjeka za putnu infrastrukturu, obnovu i stambene poslove
Telefon: 030 795 629
E-mail:

viktor.ramljak@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava kod drugih organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o izbjeglim i raseljenim osobama, član 7. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Trenutna adresa stanovanja
Adresa stanovanja iz 1991. godine
Molim da mi se izda uvjerenje o trenutnom stanju obiteljske kuće koja se nalazi u naselju _________ općine Novi Travnik, a u kojoj sam prije rata živio-la u zajedničkom domaćinstvu sa_______________________.
Kuća mi je u toku rata (zaokružiti): 1.Oštećena 2.Uništena 3.Spaljena
Uvjerenje mi je potrebno u svrhu reguliranja_______________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci) Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Original /
Rješenje o povratu imovine ili odluka CRPC-a Stranka Kopija /
Rješenje o priznatom statusu raseljene osobe Stranka Kopija /
Uvjerenje o imovnom stanju iz općine boravišta Nadležni organ iz općine boravišta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva