VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje promjene u korištenju prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihove obitelji, član 34. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 33/04, 56/05, 70/07, 09/10 i 90/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Rješenjem nadležne službe broj ___ od ___, priznato je pravo na obiteljsku/porodičnu invalidninu ________ (ime i prezime korisnika).
Došlo je do promjene, i to: ____ (navesti razlog iz člana 37. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (“Sl.novine Federacije BIH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17): završetak ili nastavak školovanja, zasnivanje bračne/vanbračne zajednice, smrt korisnika prava).
U Novom Travniku, ______ godine
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o prestanku redovnog školovanja (u slučaju prestanka redovnog školovanja) Obrazovna ustanova Original /
Dokaz o nastavku školovanja (u slučaju nastavka školovanja) Obrazovna ustanova Original /
Izvod iz matične knjige vjenčanih (u slučaju sklapanja braka) Općina Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige umrlih korisnika prava (u slučaju smrti korisnika prava) Općina Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Lična karta MUP Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva