VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava stranke na obiteljsku/porodičnu invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, član 20. 21. i 21a. (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07,
09/10 i 90/17);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Molim Vas da mi priznate pravo na obiteljsku/porodičnu invalidninu, sukladno Zakonu o pravima branitelja/branilaca i članova njihovih obitelji/porodica, po osnovu smrti supruga, ratnog vojnog invalida_____ grupe sa_____% vojnog invaliditeta________.
Novi Travnik, _______ godine
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige umrlih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih za supružnike Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Lična karta MUP Kopija /
Uvjerenje za porezne obaveze Porezni ured Original /
Uvjerenje podnosioca zahtjeva da se ne bavi samostalnom djelatnošću Općina Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da se podnosilac zahtjeva ne vodi u matičnoj evidenciji zavoda za PIO/MIO Zavod MIO/PIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o evidenciji podnosioca zahtjeva kod Zavoda za zapošljavanje Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik mirovine/penzije Zavod MIO/PIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o radnom odnosu Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o redovnom školovanju (za djecu stariju od 15 godina) Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige rođenih (za djecu) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o smrti Medicinska ustanova Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva