VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava stranke na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Pravilnik o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, član 8. (“Službene novine SBK”, broj 06/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Priznat mi je status kao (zaokružiti): – ratnog vojnog invalida, – razvojačenog branitelja/demobilisanog branioca, – obitelj poginulog, umrlog ili nestalog branitelja/borca, – dobitnik ratnog odlikovanja i priznanja.
Obraćam Vam se ovim zahtjevom da mi se prizna pravo na zdravstvenu zaštitu, te da se pravo prizna i članovima moje obitelji/porodice: 1. ________ JMBG ________ srodstvo ________
2. ________ JMBG ________ srodstvo ________
3. ________ JMBG ________ srodstvo ________
Novi Travnik, ______
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija /
Kućna lista Općina Original ili ovjerena kopija /
Reviziono rješenje o priznanju prava na obiteljsku/porodičnu invalidninu Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rješenje o priznavanju prava na osobnu/ličnu invalidninu Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja/odlikovanja Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o pripadnosti oružanih snaga Odsjek za pitanje vojnih evidencija Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za podnositelja zahtjeva Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za bračnog druga podnositelja zahtjeva Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Zavoda PIO/MIO da podnositelj zahtjeva nije korisnik mirovine/penzije PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje Zavoda PIO/MIO da bračni drug podnositelja zahtjeva nije korisnik mirovine/penzije PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o statusu osiguranika kod Zavoda PIO/MIO za podnositelja zahtjeva Zavod za PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje za bračnog druga podnositelja zahtjeva o statusu osiguranika kod Zavoda PIO/MIO Zavod za MIO/PIO Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o školovanju za djecu stariju od 15 godina Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva