VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Biljana Skopljaković, Šef odsjeka za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
Telefon: 030 795 628
E-mail:

biljana.skopljakovic@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje ili prestanak prava na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Pravilnik o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, član 8. (“Službene novine SBK”, broj 06/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime jednog roditelja
Adresa stanovanja
Broj telefona
Rješenjem nadležne službe broj___ od____ priznato je meni i članovima moje obitelji pravo na zdravstveno osiguranje.
Obzirom da je došlo do promjene, odnosno zdravstveno osiguranje mogu ostvariti po drugom osnovu, potrebna mi je odjava sa zdravstvenog osiguranja.
U Novom Travniku, ______ godine
Podnositelj zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o umirovljenju/penzionisanju (u slučaju umirovljenja/penzionisanja) Zavod za PIO/MIO Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o zaposlenju (u slučaju zaposlenja) Poslodavac Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva