VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku skrb i radne odnose
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Đevad Habibović, Viši samostalni referent za boračko-invalidsku zaštitu i radne odnose
Telefon: 030 795 644
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje potvrde da stranka izdržava određena lica, a sve kako bi ostvarila pravo kod nekog drugog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje potvrde o izdržavanju 20 KM 154 999 500 042 998 1 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 1900020900;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ja, radnik/ca_____, sin/kći_____, rođen/a______ 19___ godine, povremeno zaposlen/a u _______,
stalno nastanjen/a u mjestu_____, ulica___, broj___, na području općine____,
molim da mi u svrhu godišnjeg izravnjanja poreza na zaradu, izda potvrda da ja u BiH izdržavam – potpomažem slijedeća lica:
Prezime i ime
Mjesto stanovanja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Srodstvo
Da li je stalno ili povremeno zaposlen/a?
Iznos godišnjeg prihoda a) od ličnog dohotka ____ KM, b) od penzije ___ KM, c) samostalne radnje ___ KM, d) od poljoprivrede___ KM, e) od izdavanja pod zakup___ KM, f) od drugih primanja ___ KM
Datum od kada teče pomoć _____
Vrijednost vlastite imovine ____ (kuća, poljoprivredno imanje, stoka..) _____ KM
Iznos novca koji od vlastite imovine otpada na kuću ____ KM
Da li je vlastita imovina dovoljna za podmirenje životne egzistencije (izdržavanje) ______ (da ili ne)
Da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa drugim licima koja također primaju pomoć ______ (da ili ne)
Ime i prezime srodnika koji žive u _______
Adresa stana srodnika koji žive u _______
Iznos pomoći ______ KM
Za istinitost prednjih navoda snosim zakonsku odgovornost.
Novi Travnik, _______ godine
Vlastoručni potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o ličnom dohotku (samo u slučaju kada je stranka u radnom odnosu) Poslodavac Original /
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se izdržavano lice nalazi na evidenciji nezaposlenih, a ako nije, potrebno je Uvjerenje Zavoda PIO/MIO o statusu osiguranika ili Izjava da nije u radnom odnosu Zavod za zapošljavanje/ Zavod PIO/MIO/ Općina Original /
Odresci o dokazima uplate novca koji moraju glasiti na ime lica koje se potpomaže (ako je uplata vršena putem banke ili pošte) Pošta ili banka Original /
Izjava izdržavanog lica da je putem trećeg lica ili na neki drugi način dobijao/la novac (u slučaju kada je uplata vršena putem treće osobe – ni preko banke ni pošte) Stranka Original /
Ček od penzije izdržavanog lica (kada je riječ o osobama koje su u penziji) Stranka Original /
Uvjerenje o katastarskom prihodu za sve članove koji su izdržavani Općina Original /
Uvjerenje poreske uprave da izdržavane osobe nisu evidentirane kao poreski obveznici Općinska poreska uprava Original /
Potvrda o školovanju djece (samo u slučaju da izdržavana osoba ima djecu na redovnom školovanju) Obrazovna ustanova Original /
Potvrda o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva