VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis činjenice u određenu matičnu knjigu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 39. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, svi članovi (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (kada nije upisan matični broj u matičnu knjigu rođenih) MUP Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige umrlih za bračnog partnera (kada nije upisan prestanak braka) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih (kada u matičnu knjigu nije upisana činjenica zaključenja braka) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Punomoć (u slučaju kada punomoćnik podnosi zahtjev za upis činjenice u matičnu knjigu) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Rješenje (kada nije upisana određena promjena ili ispravka podataka u matičnim knjigama, a koja se nalazi u istom) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Presuda o razvodu braka (kada razvod braka nije evidentiran u matičnim knjigama) Stranka Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva