VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice rođenja djeteta rođenog u inostranstvu sa konstatacijom državljanstva BIH i FBIH u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 54. i 55. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu, član 5. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 34/16); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 125. – 138. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz MKR (bez prevoda ako je država rođenja djeteta potpisnica Bečke i Pariske konvencije, odnosno sa prevodom – propisno legalizovan ako je država rođenja djeteta potpisnica Haške konvencije) Nadležni organ strane države Original ili kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako su roditelji djeteta u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rodni list roditelja djeteta (ako roditelji djeteta nisu braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu roditelja Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu roditelja CIPS Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije izvršen upis prebivališta djeteta po prebivalištu jednog od roditelja (kada roditelji imaju različita prebivališta) Matični ured Općine Original /
Saglasnost drugog roditelja koji je strani državljanin ili državljanin drugog entiteta za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih u BIH, kao i sticanje državljanstva BIH, FBIH Stranka Original /
Izjava o upisu činjenice nacionalnosti djeteta (samo u slučaju kada roditelji žele da se upiše nacinalnost djeteta) Stranka Original /
Izjava na zapisnik o prezimenu djeteta (u slučaju kada roditelji imaju različita prezimena) Stranka Original /
Rješenje o upisu neupisanih podataka u matičnu knjigu rođenih (kada u inostranom izvodu nedostaju određeni podaci koje stranka zahtijeva da se upišu u matičnu knjigu rođenih) Stranka Original /
Punomoć (u slučaju kada punomoćnik podnosi zahtjev za upis u matičnu knjigu) Stranka Original /
Lična karta podnosioca zahtjeva MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. (3 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva