VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milka Jurišić, Referent ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa
Telefon: 030 795 646
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera potpisa van zgrade Općine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/71, 33/75, 39/75 i 42/89);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru potpisa Ovjera potpisa na ugovorima:
Ovjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji vozila:
– od 0 do 500 KM 45 KM
– od 500 do 1.000 KM 60 KM
– od 1.000 do 2.000 KM 75 KM
– od 2.000 do 3.000 KM 105 KM
– od 3.000 do 5.000 KM 120 KM
– preko 5.000 KM 150 KMOvjera potpisa na darovnom ugovoru za vozila 150 KMOvjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji oružja:
– od 0 do 300 KM 60 KM
– od 300 do 500 KM 75 KM
– preko 500 KM 105 KM

Ovjera potpisa na ugovorima o zakupu poslovnih prostorija:
– od 0 do 100 KM 45 KM
– od 100 do 300 KM 60 KM
– preko 300 KM 150 KM

Ovjera potpisa na ugovorima o podstanarstvu:
– od 0 do 100 KM 30 KM
– od 100 do 200 KM 45 KM
– od 200 do 300 KM 60 KM
– preko 300 KM 75 KM

Ovjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji dionica/vrijednosnih papira
– od 0 do 10.000 KM 45 KM
– od 10.000 do 30.000 KM 60 KM
– od 30.000 do 50.000 KM 105 KM
– preko 50.000 KM 150 KM

Ovjera potpisa na darovnom ugovoru za dionice/vrijednosne papire 150 KM Ovjera potpisa na ugovorima o ortakluku 45 KM
Ovjera potpisa na dokumentima kod podizanja kredita
Ovjera svakog potpisa 7,50 KM
Ovjera svih potpisa na aktima za dodjelu stana 9 KM
Ovjera potpisa na ugovorima o djelu i privremenom i povremenom obavljanju poslova 45 KM
Ovjera potpisa na ugovorima o korištenju ili zakupu ostalih nekretnina (kuća, zemlja, garaža i dr.) 60 KM
Ovjera potpisa na ugovorima o pozajmici novca 150 KM
Ovjera svakog potpisa na drugim dokumentima za upotrebu u inozemstvu – po dokumentu 30 KM
Ovjera punomoći za korištenje u BiH 15 KM
Ovjera punomoći za korištenje u inozemstvu 30 KM
Ovjera fotokopija za upotrebu u inozemstvu 30 KM
Ovjera fotokopija za upotrebu u BiH 4,50 KM
za svaki naredni list po dokumentu 1,50 KM
Ovjera prijepisa 4,50 KM

Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (Ime roditelja) ime podnosioca zahtjeva
JMBG podnosioca zahtjeva
Adresa stanovanja podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon podnosioca zahtjeva
Molim Vas da izvršite ovjeru potpisa _____ na adresi _____, dana ___/___/20___. godine u ___/___ sati. Ovjeru potpisa potrebno je izvršiti van zgrade jer se radi o _______.
Podnosilac zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt koji se ovjerava Stranka Na uvid /
Lična karta MUP Na uvid /
Dokaz o uplati takse Stranka Original /
Kod ovjere potpisa na ugovorima o kupoprodaji vozila potrebno je dodatno priložiti saobraćajnu dozvolu vlasnika, a potrebno je prisustvo obje ugovorne strane Stranka Na uvid /
Kod ovjere potpisa na darovnim ugovorima za vozila potrebno je dodatno priložiti saobraćajnu dozvolu vlasnika, a potrebno je prisustvo obje ugovorne strane Stranka Na uvid /
Kod ovjere potpisa na ugovorima o kupoprodaji oružja potrebno je dodatno priložiti oružni list vlasnika i odobrenje za naoružanje, a potrebno je prisustvo obje ugovorne strane Stranka Na uvid /
Kod ovjere potpisa na ugovorima o zakupu poslovnih prostorija potrebno je dodatno priložiti dokaz o vlasništvu stana, a potrebno je prisustvo obje ugovorne strane Stranka Na uvid /
Kod ovjere potpisa na ugovorima o podstanarstvu potrebno je dodatno priložiti dokaz o vlasništvu stana, a potrebno je prisustvo obje ugovorne strane Stranka Na uvid /
Punomoć (ako punomoćnik pokreće postupak) Stranka Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva