VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice sklapanja braka na osnovu izvoda iz matične knjige vjenčanih strane države u matičnu knjigu vjenčanih BiH.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 54. i 55. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 125a. – 138a. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz matične knjige vjenčanih propisno legalizovan za upotrebu u inostranstvu (potreban je i prevod istog, ukoliko izvod koji stranka posjeduje nije preveden) Nadležni organ strane države Original ili ovjerena kopija Stranka predaje dokument u formi ovjerene kopije samo u slučaju kada nadležni organ strane države izdaje traženi dokument u formi originala samo jednom.
Izvod iz matične knjige rođenih za državljane BIH Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu za državljane BIH Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu za bračne partnere državljane BIH CIPS Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da činjenica sklapanja braka nije upisana u matičnu knjigu vjenčanih druge Općine (ako bračni partneri imaju različito prebivalište) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija /
Punomoć (ako punomoćnik zahtjeva upis činjenice sklapanja braka) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Rješenje (sa podacima koji su potrebni za upis – ako u inostranom izvodu nije napisano prezime kojim će se stranka služiti ili ako su lična imena bračnih partnera u inostranom izvodu različito upisana u odnosu na izvod iz matične knjige rođenih BIH) Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (7 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva