VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis činjenice smrti lica u matičnu knjigu umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 121. i 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 49. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 113. – 124. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrti umrle osobe Zdravstvena ustanova ili stranka (ako je lice umrlo van zdravstvene ustanove) Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih za umrlu osobu Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu umrle osobe Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je umrla osoba bila u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe CIPS Original /
Lična karta umrle osobe CIPS Ovjerena kopija /
Punomoć (ako srodnik nije mogao pokrenuti zahtjev, pa zahtjev pokreće punomoćnik) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Zapisnik o nalasku leša umrle osobe (u slučaju kada je pronađen leš umrle osobe) MUP Original ili ovjerena kopija /
Lična karta podnosioca zahtjeva Stranka Na uvid /
Potvrda da nije izvršen upis činjenice smrti osobe u matičnu knjigu umrlih u zakonskom roku Matični ured Općine Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Potvrda o mjestu sahrane Komunalno preduzeće ili nadležna vjerska organizacija Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva