VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice rođenja lica sa konstatacijom državljanstva BiH i FBiH u matičnu knjigu rođenih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu BiH, članovi 4. 5. i 6. (“Službeni list Republike BIH”, broj 30/96); Zakon o matičnim knjigama, član 12. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo BIH stekla po propisima Republike BiH, svi članovi (“Službeni glasnik BIH”, broj 30/16); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih (bez prevoda ako je država rođenja lica potpisnica Bečke i Pariske konvencije, odnosno sa prevodom – propisno legalizovan ako je država rođenja djeteta potpisnica Haške konvencije) Nadležni organ strane države Original ili kopija /
Izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnosioca zahtjeva (ako su roditelji podnosioca zahtjeva u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Rodni list roditelja podnosioca zahtjeva (ako roditelji podnosioca zahtjeva nisu u braku) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu roditelja podnosioca zahtjeva Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o prebivalištu roditelja (ako i dalje imaju prebivalište u BiH) ili Uvjerenje o posljednjem prebivalištu roditelja BiH (ako nemaju prebivalište u BiH) CIPS Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje da nije izvršen upis činjenice rođenja djeteta u mjestu prebivališta jednog od roditelja (kada roditelji imaju različita prebivališta) Matični ured nadležne Općine Original /
Punomoć (u slučaju kada punomoćnik podnosi zahtjev) Stranka Original /
Identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (lična karta, pasoš itd.) Stranka Ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva