VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis, ispravak/promjena podataka u matičnoj knjizi umrlih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, članovi 42. i 47. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, članovi 50. i 58. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 73/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige umrlih za umrlu osobu Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Punomoć (ukoliko zahtjev podnosi punomoćnik) Stranka Original /
Identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (lična karta, pasoš itd.) Stranka Ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih za umrlu osobu Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o državljanstvu umrle osobe Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige vjenčanih ili rođenih bračnog partnera umrle osobe (ako je riječ o ispravci/promjeni podataka vezanih za bračnog partnera umrle osobe) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige rođenih roditelja umrle osobe (ako je riječ o izmjeni podataka koji se odnose na roditelje umrle osobe) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Izvod iz matične knjige umrlih bračnog partnera (u slučaju kada je bračni patner umrle osobe umro prije, a upisana je smrt naknadno – nakon smrti umrle osobe) Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva