VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sulejman Beganović, Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove općinskog vijeća
Telefon: 030 795 609
E-mail:

begsulejman@gmail.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, odnosno matičnu knjigu državljana.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o državljanstvu, član 5. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva FBiH u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, članovi 15. 16. 74. 76. i 79. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete rođeno u RS-u (član 5 stav 2) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu FBiH za jednog roditelja podnosioca zahtjeva (član 5 stav 2) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje za jednog roditelja podnosioca zahtjeva da nije bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta (član 5 stav 2) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje/potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja djeteta (član 5 stav 2) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje/potvrda da dijete nije upisano u evidencijama državljana po mjestu rođenja i po mjestu prebivališta roditelja (član 5 stav 2) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Izvod iz matične knjige rođenih RS da je dijete upisano u matičnu knjigu rođenih (član 5 stav 1 tačka a)) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje/potvrda da dijete nije upisano u evidencije državljana po mjestu rođenja djeteta (član 5 stav 1 tačka a)) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje/potvrda da dijete nije upisano u evidencije državljana po mjestu rođenja i mjestu prebivališta roditelja (član 5 stav 1 tačka a)) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o državljanstvu FBIH za oba roditelja da su imali državljanstvo FBIH u vrijeme rođenja djeteta (član 5 stav 1 tačka a)) Matični ured nadležne Općine Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 10 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva