VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sabit Mujkić i Blaženka Šistov, Viši referenti za vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana
Telefon: 030 795 647, 030 795 648
E-mail:

ont@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje međunarodnih izvoda iz matičnih knjiga stranci.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 121. i 169. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama, član 63. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 37/12 i 80/14); Uputstvo o vođenju matičnih knjiga, član 166. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/13, 82/13 i 06/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje izvoda i uvjerenja 10 KM Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacioni dokument (lična karta, pasoš itd.) MUP Na uvid /
Punomoć (ako punomoćnik pokreće postupak) Stranka Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati takse (odrezak o uplati) Općina Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.