VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milka Jurišić, Referent ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa
Telefon: 030 795 646
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera izjave kako bi stranka ostvarila pravo kod nekog drugog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 121. i 180. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/71, 33/75, 39/75 i 42/89);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru izjave 4 KM Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (Ime roditelja) ime podnosioca zahtjeva
Ja ______ iz ______ pod punom moralnom, materijalnom, krivičnom i drugom odgovornošću izjavljujem: __________
Izjavu dajem u svrhu regulisanja: _____, te se u druge svrhe ne može koristiti.
U Novom Travniku, _______
Davalac izjave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Općina Original /
Lična karta MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva