VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti i usluge građanima
DJELATNOST(I) Opća uprava i BIZ
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Milka Jurišić, Referent ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa
Telefon: 030 795 646
E-mail:

ont.bis@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera punomoći za upravljanje motornim vozilom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 121. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 02/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, član 2. (“Službeni list SRBiH”, broj 37/71, 33/75, 39/75 i 42/89);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru punomoći a) 10 KM za upotrebu u BIH
b) 20 KM za upotrebu u inostranstvu
Gotovinska uplata. /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (Ime roditelja) ime podnosioca zahtjeva
Punomoć kojom opunomoćujem _____ iz _____ da može mojim motornim vozilom umjesto mene i bez moje prisutnosti:
– upravljati u zemlji i inostranstvu, – prodati, potpisati kupoprodajni ugovor radi prijenosa vlasništva na novog vlasnika, – odjaviti motorno vozilo i predati reg. pločice u MUP-u,
– obaviti registraciju, – naplatiti eventualnu štetu, – potpisati sve ostale potrebne dokumente u vezi mog vozila
Marka i tip vozila
Broj šasije
Godina proizvodnje
Reg. oznaka
Broj prometne _____, izdata od _____.
Ukoliko bi moj punomoćnik bio spriječen da me zastupa, ovim ga ovlašćujem da imenuje zamjenika u osobi ____.
Opunomoćnik ili njegov zamjenik je ujedno odgovoran za sve štete u prometu prouzročene mojim vozilom, a svojom krivnjom i to od dana potpisivanja ove punomoći pa do _____, do kada ova punomoć i vrijedi.
Davalac punomoći _____ (svojeručan potpis).
Osobna br: ______.
Izdata u _______.
U Novom Travniku, dana ______, _____ godine.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati takse Općina Original /
Lična karta MUP Na uvid /
Saobraćajna dozvola vlasnika auta MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Za vrijeme navedeno u punomoći.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva