VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje dozvole za osnivanje poduzetničke radnje, bez obzira na djelatnost.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, član 9. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, član 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 47/09 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, član 3. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 66/09); Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu obavljati izvan poslovnih stambenih prostorija, član 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 61/09); Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost, član 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 61/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za osnivanje preduzetničke radnje (lice koje prvi put podnosi zahtjev, oslobođeno je plaćanja takse osim stranke koja registruje ugostiteljsku i trgovačku djelatnost) POLJOPRIVREDA , LOV I ŠUMARSTVO
Poljoprivreda, lov i odgovarajuće uslužne djelatnosti
-samostalna djelatnost 20 KM
Šumarstvo i šumarske usluge
-samostalna djelatnost 20 KM
RIBARSTVO
Ribolov: uzgoj ribe i pripadajuće uslužne djelatnosti
-samostalna djelatnost 50 KM
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
SVE ŠIFRE DJELATNOSTI (izuzev posebno navedenih)
– samostalna djelatnost 20 KM
-Proizvodnja kruha i peciva
-samostalna djelatnost 100 KM
Proizvodnja rezane građe
-samostalna djelatnost 1.000 KM
Proizvodnja drvenog ugljena
-samostalna djelatnost 1.000 KM
Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
-samostalna djelatnost 50 KM
GRAĐEVINARSTVO
-samostalna djelatnost 100 KM
Održavanje i popravak motornih vozila
-samostalna djelatnost 50 KM
PROMET, SKLADIŠTENJE I VEZE
Sve šifre djelatnosti (izuzev posebno navedene)
-samostalna djelatnost 100 KM
-Taxi 20 KM
-Djelatnost putničkih agencija 100 KM
-Poštanske i kurirske djelatnosti 500 KM
-Telekomunikacije 500 KM
-POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE USLUGE
-Poslovanje nekretninama 100 KM
-Iznajmljivanje mašina i opreme, bez rukovaoca, iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i domaćinstvo 200 KM
-Računarske (kompjuterske) i srodne aktivnosti 100 KM
-Istraživanje i razvoj 50 KM
-Ostale poslovne djelatnosti (sve šifre djelatnosti izuzev posebno navedene) 100 KM
-Čišćenje svih vrsta objekata 20 KM
-Fotografska djelatnost 200 KM
-OSTALE JAVNE DRUŠTVENE , SOCIJALNE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI
SVE ŠIFRE DJELATNOSTI (izuzev posebno navedenih)
– Samostalna djelatnost 20 KM
-Uklanjanje otpadnih voda , odvoz smeća i slične djelatnosti…bez takse
-Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostalih kult.ak…bez takse
-Športska djelatnost…bez takse
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
-Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda 20 KM
-Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje 100 KM
-Djelatnost za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja 100 KM
-Pogrebne i prateće djelatnosti 100 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM.
Ukoliko komisija izlazi na teren plaća se dodatna naknada i to: do 10km – 10 KM, a preko 10 km naknada iznosi 20 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
Broj lične karte
Mjesto izdavanja
Broj telefona
Rođen sam u:
Općina
Firma pod kojom bi se vodio-la obrt glasi
Sjedište firme-obrta
Izdvojene poslovne prostorije nalaze se
Površina poslovnog prostora iznosi
Površina izdvojenih poslovnih prostorija
Vrsta slobodnog ili posebnog obrta
Zanimanje vlasnika radnje (osnovno ili dopunsko)
Početak obavljanja djelatnosti
Način poslovanja (neprekidno ili sezonski)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original /
Sanitarna knjižica (samo za pojedine djelatnosti) Kantonalni zdravstveni zavod Original /
Uvjerenje o uposlenosti (ako se traži dopunsko ili dodatno zanimanje) Porezna uprava Original /
Z.K. uložak ili ugovor o zakupu Stranka Kopija /
Dokaz o stručnoj spremi Stranka Kopija /
Ovjerena izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za obavljanje obrta Stranka Original /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 2 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.

U pristojbu iz ovog tarifnog broja ne ulazi naknada Komisiji za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti. Naknada se utvrđuje posebnim Rješenjem.

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva