VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispunjenje preduslova za početak rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privrednim društvima, član 6. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/15); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 9. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim tehničkim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restoran”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”, članovi 1. i 2. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje rješenja Poljoprivreda, lov i odgovarajuće uslužne djelatnosti
– utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 100 KM
Šumarstvo i šumarske usluge
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
Ribolov: uzgoj ribe i pripadajuće uslužne djelatnosti
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 200 KM
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA-SVE ŠIFRE DJELATNOSTI (izuzev posebno navedenih)
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 200 KM
Proizvodnja kruha i peciva
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
Proizvodnja rezane građe
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 1.000 KM
Proizvodnja drvenog ugljena
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 1.000 KM
Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 200 KM
GRAĐEVINARSTVO
-Utvrđivanje minimalno tehničkih uslova za rad društva 200 KM
TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I DOMAĆINSTVO
– TRGOVINA NA VELIKO (sve šifre djelatnosti izuzev posebno navedene)
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
-TRŽNICA NA VELIKO I MALO
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
Održavanje i popravak motornih vozila
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 100 KM
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
Posredništvo u trgovini
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 500 KM
Trgovina na malo
-Klasične prodavaonice osim specijalizirane trgovine
-Kiosk 200 KM
-Minimarket: od 50-100 m² prodajne površine 200 KM
-Supermarket: od 100-500 m² prodajne površine 300 KM
-Maximarket: od 500-1500 m² prodajne površine 500 KM
-Hipermarket: preko 1500 m² prodajne površine 1.000 KM
-Diskontna prodavaonica 200 KM
-Butik 100 KM
-Robna kuća 1.000 KM
-Benzinska crpka 3.000 KM
-Trgovina na malo rabljenom robom 200 KM
-Trgovina na malo izvan prodavaonice 200 KM
-Popravak predmeta za osobnu uporabu i domaćinstvo 20 KM
UGOSTITELJSTVO
Hoteli: hotel, motel, pansion i sl. 500 KM
Kampovi: kamp, sobe za iznajmljivanje, apartman, prenoćišta 100 KM
Restorani: gostionica, krčma, konoba, pizzerija 500 KM
Restorani: zdravljak, mliječni restoran, fast-food, ćevapnica, aščinica, buregdžinica, slastičarna 100 KM
Barovi: snack-bar, pivnica, konoba, kavana, biffe, bistro, krčma 500 KM
Barovi: barovi, noćni bar, disco-bar i sl. 3.000 KM
Kantine(menze) i pripremnice obroka(catering) 100 KM
PROMET, SKLADIŠTENJE I VEZE
Sve šifre djelatnosti (izuzev posebno navedene)
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 200 KM
OSTALE JAVNE DRUŠTVENE , SOCIJALNE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI SVE ŠIFRE DJELATNOSTI (izuzev posebno navedenih)
-utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za rad društva 50 KM
1549995000429980 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM.
Ukoliko komisija izlazi na teren plaća se dodatna naknada i to: do 10km – 10 KM, a preko 10 km naknada iznosi 20 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Podnosilac zahtjeva
Mjesto
Telefon
Datum
Naziv i sjedište firme
Naziv i sjedište poslovne jedinice
Djelatnost, šifra ili opisno
Porezni broj
Statistički broj
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Kopija /
Odluka o osnivanju podružnice sa navedenim šiframa djelatnosti koje će se obavljati (samo ako je podružnica na adresi sjedišta firme) Stranka Original /
Dokaz o posjedovanju vlastitog (ZK uložak ili posjedovni list) ili zakupljenog poslovnog prostora (ugovor) Ugovorne strane ili Općinski sud ili Općina Kopija /
Dokaz da su provedene mjere zaštite od buke (samo za poslovne prostore u okviru stambenih zgrada) Ovlašteno pravno lice za mjerenje nivoa buke za ugostiteljske objekte Original /
Upotrebna dozvola ili potvrda od Službe urbanizma (dokaz da prostor ispunjava zakonom propisane uslove) Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ugovor o pružanju usluga JKP “Vilenica-Vodovod” Stranka Original /
Ugovor o pružanju usluga JKP “Vilenica-Čistoća” Stranka Original /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva