VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje rješenja o minimalnoj tehničkoj opremljenosti poslovnog prostora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o privrednim društvima, član 7. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 81/15); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za rad komisije 50 KM.
Ukoliko komisija izlazi na teren plaća se dodatna naknada, i to: do 10 km – 10 KM, a preko 10 km – 20 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Sjedište
Telefon
Naziv i sjedište poslovne jedinice
Porezni broj
Molim Vas da mi izdate rješenje o minimalnoj tehničkoj opremljenosti poslovnog prostora koji se nalazi na adresi _______________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar (za podružnicu: sudska registracija iz mjesta sjedišta; za poslovnu jedinicu: Odluka o osnivanju poslovne jedinice sa sjedištem na području općine Novi Travnik) Registar društava Kopija /
Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti Porezna uprava Kopija /
ZK/Ugovor o zakupu Zemljišno knjižni ured Općinskog suda/Stranka Ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i i katastar Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o poreznoj registraciji Porezna uprava Kopija /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva