VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje dozvole za produženi rad ugostiteljskog objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, član 1. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 40/10); Odluka o radnom vremenu u određenim djelatnostima, član 28. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 05/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje rješenja 80 KM za jednu noć;
750 KM za 3 mjeseca;
1500 KM za 6 mjeseci.
1549995000429980 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Taksa na podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prihoda: 722131, Općina: 065, Primalac: Općina Novi Travnik, Poziv na broj 19000209
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ugostiteljska radnja
Sjedište
Vlasnik
Molim vas da mi produžite radno vrijeme ugostiteljske radnje za dane _______.
Ugostiteljsku djelatnost obavljam po odobrenju nadležne službe općine Novi Travnik broj _______ od _______ godine.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar ili rješenje o obavljanju djelatnosti (za preduzetnike) Općinski sud ili općina Kopija Općina pribavlja rješenje o obavljanju djelatnosti (za preduzetnike) po službenoj dužnosti.
Mišljenje policijske stanice Novi Travnik Policijska stanica Novi Travnik Original /
Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama Porezna uprava Original /
Dokaz o izmirenim obavezama prema komunalnim preduzećima Stranka Original /
Dokaz o uplati taksi Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Na period za koji se traži odobrenje.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva