VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje dozvole za rad kladionice od strane nadležnog Ministarstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o igrama na sreću, član 89. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 48/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za izdavanje saglasnosti 500 KM 1549995000429980 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM.
Ukoliko komisija izlazi na teren plaća se dodatna naknada i to: do 10km – 10 KM, a preko 10 km naknada iznosi 20 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Firma / fizičko lice
Datum i godina
Molimo Vas da izdate saglasnost za obavljanje djelatnosti u prostoru za rad firme ________ koja se nalazi na adresi______________.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Općinski sud Kopija /
Upotrebna dozvola Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu prostora za koji se traži saglasnost Općinski sud u Travniku ili stranka Kopija /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva