VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje frizerske ili kozmetičke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, članovi 9. i 16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uslovima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, član 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 47/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje odobrenja (lice koje prvi put podnosi zahtjev, oslobođeno je plaćanja takse) 100 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
Broj osobne karte
Mjesto izdavanja
Broj telefona
Rođen sam u:
Općina
Firma pod kojim bi se vodio-la obrt glasi
Sjedište firme-obrta
Izvdojene poslovne prostorije nalaze se
Površina poslovnog prostora iznosi
Površina izdvojenih poslovnih prostorija
Vrsta slobodnog ili posebnog obrta
Zanimanje vlasnika radnje (osnovno ili dopunsko)
Početak obavljanja djelatnosti
Način poslovanja (neprekidno ili sezonski)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original /
Sanitarna knjižica (samo za pojedine djelatnosti) Kantonalni zdravstveni zavod Original /
Uvjerenje o uposlenosti (ako se traži dopunsko ili dodatno zanimanje) Porezna uprava Original /
Z.K. uložak ili ugovor o zakupu Stranka Kopija /
Dokaz o stručnoj spremi Stranka Kopija /
Ovjerena izjava o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova za obavljanje obrta Stranka Original /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva