VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Arijana Šabanović, Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Telefon: 030 795 635
E-mail:

arijana_sabanovic@yahoo.com

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, kao i upis promjena ili brisanje iz registra.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o poljoprivredi, članovi 44. – 49. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 88/07, 04/10 i 07/13); Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenta, svi članovi (“Službene novine Federacije BIH”, broj 42/08); Odluka o harmonizovanim registrima poljoprivrednih gazdinstava i harmonizovanim registrima klijenata u BiH, svi članovi (“Službeni glasnik BIH”, broj 85/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na potvrdu 4 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta (nosioca gazdinstva i članova porodice) Stranka Kopija Za fizička lica
Dokaz o korištenju zemljišta (Posjedovni list, Z.K. uložak ili ugovor o korištenju zemljišta) Stranka Original ili ovjerena kopija Za fizička lica
Izjava nosioca poljoprivrednog gazdinstva (radi upisa u RPG) Stranka Original Za fizička lica
Dokaz o broju računa u banci Stranka Kopija Za fizička lica
Rješenje o registraciji pravnog lica/poduzetnika Općinski sud/Općina/ Kanton Ovjerena kopija Za pravna lica
Uvjerenje o PDV broju ili JIB ukoliko pravno lice/poduzetnik nije u sistemu PDV-a UiO BiH/ porezna uprava Kopija Za pravna lica
Dokaz o korištenju zemljišta (Posjedovni list, Z.K. uložak ili ugovor o korištenju zemljišta) Stranka Kopija Za pravna lica
Lična karta ovlaštene osobe MUP SBK Kopija Za pravna lica
Dokaz o bankovnom računu Stranka Kopija Za pravna lica
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original Za fizička i pravna lica
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva