VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za urbanizam i katastar
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slađana Beljan, Viši stručni saradnik za upravno rješavanje iz oblasti urbanizma
Telefon: 030 795 653
E-mail:

ont.urbanizam@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje upotrebne dozvole.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, članovi 114. i 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o građenju SBK/KSB, član 50. (“Službene novine SBK/KSB”, broj 10/14); Pravilnik o tehničkom pregledu građevina, svi članovi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 58/14); Odluka o utvrđivanju cjenovnika tehničkog pregleda građevina, svi članovi (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 6/10 i 5/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje upotrebne dozvole Pravna lica:
1.Stambeni objekti – 120 KM
2.Stambeno poslovni objekti: a)do 160 m2 – 180 KM, do 500 m2 – 220 KM i preko 500 m2 -280 KM
3.Poslovni objekti (stalni i privremeni): a)do 160 m2 – 180 KM, do 500 m2 – 220 KM i preko 500 m2 -280 KM
4.Poslovni objekti po jednoj jedinici – 70 KM
5.Stanovi izgrađeni u podrumskim i tavanskim prostorijama po stanu – 50 KM
6.Garaže slobodnostojeće i garaže u nizu, trafo stanice i drugi objekti – 50 KM
7.Objekti infratrukture – 120 KM
8.Izmjena i dopuna rješenja o upotrebi objekta – 90 KM
Fizička lica:
1.Stambeni objekti – 70 KM
2.Stambeno poslovni objekti: a)do 160 m2 – 100 KM, do 500 m2 – 130 KM i preko 500 m2 -180 KM
3.Poslovni objekti (stalni i privremeni): a)do 160 m2 – 100 KM, do 500 m2 – 130 KM i preko 500 m2 -180 KM
4.Poslovni prostori u kući – 90 KM
5.Garaže – 40 KM
6.Privredni, ekonomski i drugi manji objekti– 70 KM
7.Izmjena i dopuna rješenja o upotrebi objekta – 40 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za tehnički pregled građevine Stambeni objekat do 100m2 – 120 KM, do 150m2 – 200 KM, preko 150m2 – 280KM.
Poslovni objekat do 30m2 – 120 KM, do 100m2 – 240 KM, do 200m2 – 400 KM, preko 200m2 – 600 KM.
Stambeno-poslovni objekat do 150m2 – 280 KM, do 200m2 – 400 KM, preko 200m2 – 530 KM.
Vjerski objekti do 70m2 – 120 KM, od 70m2 do 200m2 – 270 KM, preko 200m2 – 667 KM.
Vikend objekat do 100m2 – 240 KM, preko 100m2 – 400KM.
Gospodarski objekat do 30 m2 – 120 KM, od 30 m2 do 100m2 – 200KM, preko 100m2 – 670 KM.
Benzinske crpke – 1330 KM.
Hoteli, moteli i sl. – 2000KM.
Pilane – 1600KM.
Proizvodne hale do 200m2 – 530 KM, od 200m2 do 100m2 – 800 KM, preko 1000m2 – 1330 KM.
Javne ustanove do 200m2 – 400 KM, od 200m2 do 1000m2 – 670 KM i preko 1000m2 – 1000 KM.
TT kablovi i mreža kablovske televizije – 270 KM/1kilometru.
Elektro mreža, nisko naponska mreža i dalekovodi – 530 KM/1kilometru.
Mreža javne rasvjete – 320 KM.
Trafostanice BTS – 1070 KM. Trafostanice STS – 670 KM.
GSM bazne stanice – 2000 KM.
Parkinzi – 200 KM.
Gradske i lokalne ceste – 400 KM.
Raskrižja – 400 KM. Mostovi – 400 KM.
Igrališta – 200 KM. Spomen obilježja – 200 KM.
Vodovodna i kanalizacijska mreža – 400 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Vrsta objekta
Objekat u naselju
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za građenje Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine Odsjek za urbanizam i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima održavanja građevine Općina/Notar ili izvođač radova Original /
Pisana izjava o nadzoru nad gradnjom Nadzorni organ Original /
Projektna dokumentacija i atesti Ovlaštena pravna lica Na uvid /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 12 dana. (2 dana za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 15 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva