VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje u zakup javnih površina za postavljanje bilborda ili kioska, kao i korištenje parkinga, ljetnjih bašti i poslovnih prostora.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Odluka o načinu dodjele pod zakup zemljišta u državnom vlasništvu i visini zakupnine, član 5. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 02/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Zakupnina Za postavljanje kioska i privremenih objekata za obavljanje trgovinske, ugostiteljske, zanatske i druge djelatnosti:
-I zona- 3KM/m2
-II zona 2KM/m2
-III zona 1KM/m2
a) Za korištenje ljetnjih bašti i zemljišta ispred trgovinskih i ugostiteljskih objekata i drugih privremenih objekata (za sezonsko korištenje – od 01.05. do 30.09.u godini)
I zona – 1,5KM/m2
II zona – 1KM/m2
III zona – 0,5KM/m2
b) Za postavljanje objekata kulturne, zabavne i sportske manifestacije – 2KM/m2
c) Za korištenje stupnih mjesta za montažu kablova – 10 KM po stupnom mjestu
d) Za korištenje privremenih montažnih objekata i dalekovoda za potrebe elektro i PTT mreže – mjesečno po 5KM/m2
1549990009981 Vr. prih.: 722463; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 1900020900;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
/
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Urbanistička saglasnost (samo za lica koja prvi put zaključuju ugovor o zakupu) Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Od 5 mjeseci do 1 godine.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se predaje usmeno.