VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Stručna služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi općinskog načelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmin Hodžić, Sekretar općine
Telefon: 030 795 607
E-mail:

sekretar@ont.gov.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela stipendija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 13. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 49/06); Statut općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 03/08, 02/10 i 02/17); Kriteriji za dodjelu stipendija redovnim studentima;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Mjesto
Broj telefona
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original /
Potvrda fakulteta sa obaveznom naznakom da student prvi put upisuje semestar/akademsku godinu dodiplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog studenta u tekućoj akademskoj godini Visokoškolska ustanova Original /
Ovjerena izjava studenta da ne prima stipendiju, kredit ili neki drugi vid subvencije drugog davatelja Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original /
Ovjerena kopija svjedočanstva o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu srednje škole za studente prve godine dodiplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original /
Diploma „Učenik generacije“ za učenika generacije Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Potvrda fakulteta o položenim ispitima sa ocjenama za studente druge i viših godina studija ili ovjerena kopija indeksa (sve stranice indeksa) Visokoškolska ustanova Kopija /
Ovjerena kućna lista Stranka Kopija /
Za studente bez roditelja, smrtni list za roditelja Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original ili ovjerena kopija /
Za studente s invaliditetom, dokaz o stepenu invalidnosti Stranka Original /
Potvrda o redovnom školovanju za članove domaćinstva koji pohađaju osnovnu i/ili srednju školu i/ili fakultet, a za članove domaćinstva odnosno djecu koja ne pohađaju školu rodni list Obrazovna ustanova/ Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Kopija /
Za nezaposlene članove domaćinstva, potvrda da se vode na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starija od 30 dana) Zavod za zapošljavanje Kopija /
Uvjerenje poslodavca o visini primanja u posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva Poslodavac Original /
Za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za tekuću godinu Stranka Original /
Dokaz o visini primanja iz oblasti boračko invalidske i socijalne zaštite za sve članove domaćinstva ukoliko su korisnici lične ili porodične invalidnine Stranka Original /
Za članove domaćinstva koji su ratni ili neratni invalidi, uvjerenje ili rješenje o stepenu invalidnosti Stranka Original /
Za članove domaćinstva koji su nezaposleni demobilisani borci, uvjerenje o pripadnosti oružanim snagama Stranka Original ili ovjerena kopija /
Presuda o razvodu razvedenih roditelja i dokaz o visini alimentacije Stranka Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje za sve članove domaćinstva da nisu korisnici penzije, a ukoliko jesu onda posljednji ček od penzije, ne stariji od 30 dana Zavod za PIO Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Zavoda za PIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, ne starije od 30 dana Zavod za PIO Original ili ovjerena kopija /
Potvrda, uvjerenje, ugovor ili drugi dokaz o ostalim novčanim primanjima svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inostranstva i druga primanja) Stranka Ovjerena kopija /
Ovjerena izjava studenta kojom potvrđuje da je dostavio dokaze za sva ostala novčana primanja svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće, poslovnog prostora, novčana primanja iz inostranstva i druga primanja) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 8 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isplate stipendija.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva