VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje dozvole za osnivanje ugostiteljske radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, članovi 15. i 16. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 35/09); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina retorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih namjena, članovi 1. i 2. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 32/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za osnivanje ugostiteljske radnje Restorani: gostionica, krčma, konoba, pizzerija 500 KM
Restorani: zdravljak, mliječni restoran, fast-food, ćevapnica, aščinica, buregdžinica, slastičarna 100 KM
Barovi: snack-bar, pivnica, konoba, kavana, biffe, bistro, krčma 500 KM
Barovi: barovi, noćni bar, disco-bar i sl. 3.000 KM
Kantine(menze) i pripremnice obroka(catering) 100 KM
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: /;
Naknada za rad komisije 50 KM.
Ukoliko komisija izlazi na teren plaća se dodatna naknada i to: do 10km – 10 KM, a preko 10 km naknada iznosi 20 KM.
1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Adresa stanovanja
JMBG
Broj lične karte
Mjesto izdavanja
Broj telefona
Rođen sam u:
Općina
Firma pod kojom bi se vodio-la obrt glasi
Sjedište firme-obrta
Tip ugostiteljskog objekta
Površina poslovnog prostora iznosi
Zanimanje vlasnika radnje: Osnovno
Početak obavljanja djelatnosti
Radno vrijeme
Način poslovanja (neprekidno ili sezonski)
Predmet poslovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Općina Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje da ne postoje dospjele neizmirene obaveze Porezna uprava Original /
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija Općina pribavlja dokument na osnovu sporazuma sa izdavaocem dokumenta.
Ljekarsko uvjerenje ili Sanitarna knjižica Dom zdravlja Original /
Izjava da podnosilac nema osnovanu drugu ugostiteljsku radnju na teritoriji F BiH Općina Original /
Dokaz o stručnoj spremi najmanje III stepen (svjedočanstvo – diploma) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija ili kopija /
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (ZK uložak ili posjedovni list) ili ugovor o zakupu Općinski sud – Općina ili ugovorne strane Ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola ili potvrda urbanizma da prostor ispunjava tehničke uslove za rad (za objekte izgrađene prije 1973.) Općina Kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Uvjerenje da pravosnažnom odlukom nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti Općinski sud u Travniku Original /
Dokaz o uplati takse i naknade Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 4 dana. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva