VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA
DJELATNOST(I) Razvoj, privreda i vanprivreda
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Smajić, Stručni savjetnik za poduzetništvo, pravne poslove i javne nabavke
Telefon: 030 795 621
E-mail:

ont.gospodarstvo@tel.net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje prevoza za vlastite potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prevozu, članovi 52. i 56. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 28/06); Pravilnik o tehničkim-eksploatacionim uvjetima za motorna vozila, član 17. (“Službene novine Federacije BIH”, broj 51/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na izdavanje odobrenja 50 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Prebivalište
Broj osobne karte
Izdata
Molim Vas da mi izdate odobrenje za vršenje javnog prijevoza za vlastite potrebe radi obavljanja ____________ djelatnosti
Rođen sam:__________ godine u ____________ općina
Od oca
Stalno mjesto stanovanja
Vrsta prijevoza: prevoz lica ili prevoz stvari
Motornim vozilom osim mene mogu upravljati:
1._________________ i odnos prema nosiocu odobrenja: (radnik kod nosioca odobrenja, član porodice i sl)
Početak obavljanja djelatnosti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Saobraćajna dozvola MUP SBK Kopija /
Vozačka dozvola MUP SBK Kopija /
Lična karta MUP SBK Kopija /
Uvjerenje o tehničko-eksploatacionim uvjetima za obavljanje vrste prevoza Stanica za tehnički pregled Original /
Ugovor o kupoprodaji vozila (samo u slučaju prve registracije) Stranka Kopija /
Rješenje o obavljanju djelatnosti ili uvjerenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava Služba za privredu, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj Kopija Općina pribavlja rješenje o obavljanju djelatnosti po službenoj dužnosti.
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan. (1 dan za pregled potpunosti zahtjeva)
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva