VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sticanje vlasništva na nekretninama u korist fizičkih ili pravnih lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima, član 363. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13 i 100/13); Statut općine Novi Travnik, član 24. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 03/98); Odluka o utvrđivanju visine naknade za građevinsko zemljište u državnom vlasništvu koje se dodjeljuje radi građenja, član 1. (“Službeni glasnik općine Novi Travnik”, broj 08/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za podnošenje zahtjeva 2 KM 1549990009981 ili gotovinska uplata Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Naknada za državno građevinsko zemljište I zona – 25 KM/m2
II zona – 20 KM/m2
III zona – 15 KM/m2
Industrijska zona „BNT-Bratsvo“ 20 KM/m2
Industrijska zona „Neobarje“ 7 KM/m2
Vikend naselje „Ravno Rostovo“, „Pavlovica“ i „Sebešić“ (I zona 10 KM/m2; II zona 8 KM/m2)
Naselja (Nević Polje, Stojkovići, Budišići, Margetići, Gornji Rastovci, Trenica) – 10 KM/m2
Urbana naselja (Hadžići, Bučići, Rankovići, Zubići, Bukvići, Krnjića Potok i Sinokos) 6 KM/m2
Za sva građevinska zemljišta koja nisu obuhvaćena prethodnim zonama 4 KM/m2
Za sva građevinska zemljišta na području općine Novi Travnik koja se dodjeljuju vjerskim zajednicama – 2 KM/m2
1549990009981 /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Namjena dodjele nekretnina
Ulica
Broj k.p.
K.O.
Površina
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Z.K. izvadak Općinski sud u Travniku Original /
Kopija katastarskog plana Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original /
Dokaz o uplati takse i kupoprodajne cijene Pošta ili banka Original /
Posjedovni list Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original /
UT uslovi Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original /
Ugovor o prodaji nekretnina Notar Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva