VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I) Urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Tolja Alija, Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 030 795 616
E-mail:

ont.imovinska@net.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje izgradnje i sticanje vlasništva na stanu u potkrovlju zgrada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o vlasničko-pravnim odnosima, članovi 25. i 33. (“Službene novine Federacije BiH”, broj 06/98 i 29/03); Statut općine Novi Travnik, član 38. (“Službeni glasnik Općine Novi Travnik”, broj 03/98); Odluka općinskog Vijeća Novi Travnik broj 01.01-797/05 od 04.05.2005. godine;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na rješenje 50 KM 1549990009981 Vr. prih.: 722131; općina: 065; primalac: Općina Novi Travnik; poziv na broj: 19000209;
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime prezime
Adresa stanovanja
Broj telefona
Ulica i broj u kojoj se nalazi stan
Izgrađen na k.č.
K.O.
Upisano u Z.K. ul.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Z.K. izvadak Općinski sud u Travniku Original /
Posjedovni list Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Kopija katastarskog plana Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Etažni elaborat Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Original /
Urbanistička saglasnost Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Građevinska dozvola Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Upotrebna dozvola Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar Ovjerena kopija Općina pribavlja dokument po službenoj dužnosti.
Ugovor o priključku za vodu i struju Stranka Kopija /
Dokaz o uplati takse Pošta ili banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 60 dana. Potpunim zahtjevom se smatra samo zahtjev uz koji je stranka dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Od dana dostavljanja potpunog zahtjeva računa se rok za rješavanje potpunog zahtjeva.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva